San Filippu Neri - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
Jinteressak dan il-ktieb?
Agħmel kuntatt magħna!

SAN FILIPPU NERI
Il-Qaddis tal-ferħ
Awtur: Eman Bonnici
Kategorija: Ħajjiet
Numru ISBN: 978-99957-3-045-1
Format: Qoxra rabta
Qjies: 190x125mm
Paġni: 64
Sena: 2015
Prezz: €2.00

Dwar dan il-ktieb:
Fil-ħajja mgħaġġla u xi drabi monotona tal-lum, il-bniedem aktarx jinsa wħud mill-aktar elementi bażiċi tal-ħajja: il-ferħ u s-sempliċità. Huma ħwejjeġ żgħar u ordinarji, li iżda mingħajrhom aktarx inħossu l-piż li jġibu magħhom il-familja, ix-xogħol, in-nuqqas ta’ finanzi u problemi oħra li rridu u ma rridux bosta drabi jkollna nħabbtu wiċċna magħha ta’ sikwit. Iżda l-karriera, l-individwaliżmu, l-ambizzjoni u l-pjaċir tas-suċċess fir-realtà mhumiex għajr aljenazzjoni ma taqta’ xejn li permezz tagħha naħsbu li aħna s-sidien waħdiena ta’ ħajjitna. Wara dan kollu, il-ferħ - li wara kollox huwa element bażiku u mill-aktar sempliċi, li jservi tal-aqwa duwa f’ħajjitna - aktarx jispiċċa jgħib u jogħsfor bil-mod il-mod u nibdew inħossuh biss mit-tendenza li nirkbu fuq l-oħrajn. L-għan li għalih qiegħda tinġieb din il-bijografija ċkejkna ta’ qaddis li ilu mejjet ’il fuq minn 400 sena u li rabtiet diretti ma’ pajjiżna ma kellux f’ħajtu, huwa sempliċiment il-ferħ, li minkejja l-faqar u l-problemi li kellu jħabbat wiċċu magħhom matul is-snin, Filippu Neri għaraf dejjem iżomm bħala bażi mill-aktar fundamentali f’ħajtu. “Xejn ma ngħidilkom, aqraw dejjem kotba li l-isem tagħhom jibda bl-ittra ‘S’”, kien sikwit itenni lill-membri tal-Oratorju tiegħu Filippu Neri, b’referenza għallqaddisin, bħal San Franġisk ta’ Assisi u San Duminku ta’ Guzman. Ma’ dawn aħna sa nżidu dik tiegħu, bit-tama li dan il-ktejjeb iservi għal min jaqra ta’ duwa ħelwa li mhijiex għajr tbissima, li s-sigriet tagħha hu li wieħed jgħixha u jagħraf jaqsamha mal-oħrajn.
Daħla

ĦJIEL FUQ ĦAJTU
 • Twelid u trobbija
 • It-triq twila għas-saċerdozju
 • It-tnissil tal-Oratorju
 • Żminijiet imqallba
 • L-Oratorju: knejjes u membri ġodda
 • Rakkonti diversi
 • It-twaqqif tal-Kongregazzjoni Oratorjana
 • L-aħħar snin

APPENDIĊI
 • Oratorjani b’fama ta’ qdusija
 • L-Oratorjani f’Malta
 • Oratorjan Malti b’fama ta’ qdusija

BIBLJOGRAFIJA
Back to content