Niftaħ qalbi miegħek - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
NIFTAĦ QALBI MIEGĦEK
Talb u siltiet oħra
ADD TO CART
Awtur: Pawlu VI
Traduzzjoni u Ġabra: Hector Scerri
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99957-3-088-8
Format: Qoxra rabta
Qjies: 196x126mm
Paġni: 128
Sena: 2018
Prezz: €5.00

Dwar dan il-ktieb:

Jalla dan il-ktieb ikun mhux biss tieqa li minnha nidħlu fil-qalb tal-Papa Pawlu VI, imma wkoll għajnuna għat-talb personali u komunitarju tagħna. Jalla nkomplu niskopru dan il-Papa kbir tas-seklu 20, Papa li tant bata għall-Knisja għax kien iħobbha b’imħabba straordinarja.
Daħla

L-ewwel taqsima - TALB
 • Lil Alla l-Missier [1-8]
 • Lil Ġesù Kristu [9-20]
 • Lill-Ispirtu s-Santu [21-22]
 • Lill-Verġni Mqaddsa Marija [23-28]
 • Bl-Interċessjoni tal-Qaddisin [29-33]
 • Waqt il-Konċilju Vatikan II [34]
 • Għall-Knisja [35]
 • Għas-Saċerdoti [36-38]
 • Għall-Paċi [39-40]

It-tieni taqsima - Siltiet oħra
 • Waqt il-Konċilju Vatikan II [41]
 • Għall-Membri tal-Istituti tal-Ħajja Konsagrata [42-43]
 • Għall-Miżżewġin [44-47]
 • Għall-Għaqda fost l-Insara [48-52]

Appendiċi I
L-Istqarrija tal-Fidi tal-Papa Pawlu VI

Appendiċi II
It-Testment tal-Papa Pawlu VI
Back to content