Mirjam u l-pustier - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
MIRJAM U L-PUSTIER
Alla fl-istorja tal-bniedem
ADD TO CART
Awtur: Josef Pace
Kategorija: Spiritwalità
Numru ISBN: 978-99957-3-082-6
Format: Qoxra rabta
Qjies: 210x148mm
Paġni: 152
Sena: 2018
Prezz: €6.00

Dwar dan il-ktieb:

It-tħabbira tal-Anġlu tista’ tkun għalina ta’ gwida u dawl fil-ħafna sitwazzjonijiet li fihom insibu ruħna. Għalhekk ejjew flimkien ma’ Mirjam nidħlu f ’din l-avventura l-ġdida li sa tgħaddina minn toroq li għalina forsi huma skomdi jew li nixtiequ nevitawhom. Iżda Mirjam qed tagħmlilna l-kuraġġ u qed tistedinna nħarsu lejha bħala l-ewwel dixxipla li mxiet fuq il-passi ta’ Binha. Kellha tgħaddi mit-triq tas-salib, imma wara l-mewt sabet il-ħajja ta’ dejjem. Int ukoll, la tiddejjaq xejn tgħix il-kriżijiet fil-ħajja tiegħek għax sa jibnuk u jgħinuk tikber. Għalkemm sa tgħaddi mill-esperjenza tal-mewt, iżda fl-istess ħin sa tgħaddi wkoll mill-esperjenza tal-qawmien il-ġdid fi Kristu Ġesù.
(Mid-Daħla tal-Awtur)
PREŻENTAZZJONI

DAĦLA

  • Post
  • Grazzja
  • L-Isem ta’ Ġesù
  • Vokazzjoni
  • Ansjetà
  • Verġinità
  • Hawn jien
  • Missjoni

GĦELUQ
Back to content