Il-Fratellanza Umana - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
IL-FRATELLANZA UMANA
għall-Paċi fid-dinja u l-konvivenza komuni
ADD TO CART
Awturi: Papa Franġisku - Ahmad Al-Tayyeb
Kategorija: Dokumenti
Numru ISBN: 978-99957-3-096-3
Format: Qoxra rabta
Qjies: 170x120mm
Paġni: 32
Sena: 2019
Prezz: --

Dwar dan il-ktieb:

Min jemmen jara lill-ieħor bħala ħuh li għandu jwieżen u jħobb. Bil-fidi f’Alla, li ħalaq l-univers, il-ħlejjaq u l-bnedmin kollha huma lkoll indaqs minħabba l-ħniena tiegħu. Min jemmen hu msejjaħ biex jesprimi dan l-ispirtu ta’ fraternità umana billi jieħu ħsieb il-ħolqien u l-univers kollu u jwieżen lil kull persuna, l-aktar lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn u foqra.

Back to content