Ftakru fil-kbira Mħabba - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
Jinteressak dan il-ktieb?
Agħmel kuntatt magħna!

FTAKRU FIL-KBIRA MĦABBA
Sussidju għall-viżti ta’ Ħamis ix-Xirka
Kategorija: Liturġija
Numru ISBN: 978-99957-3-092-5
Format: Qoxra rabta
Qjies: 190x125mm
Paġni: 20
Sena: 2019
Prezz: €0.70

Dwar dan il-ktieb:

F’dan il-ktejjeb qegħdin nippreżentaw skemi għall-visti ta' Ħamis ix-Xirka b’testi mill-Evanġelju u mill-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech, Karmelitan, ruħ Ewkaristika mill-ifjen. Kien mill-Ewkaristija li P. Avertan jieħu dik il-qawwa meħtieġa biex jingħata dejjem iktar lil Alla u lil ħutu fl-imħabba. Kemm bil-ħajja kif ukoll bit-tagħlim spiritwali li hu ħallielna jistedinna nieħdu sehem mit-tqarbin biex inħallu lil Ġesù jibdlilna ħajjitna f ’dik tiegħu.

Back to content