12 Ammen biex nistqarru l-fidi - Reliġjon u Ħajja


_______________________________________________________________________________________________________________________
Go to content
12 AMMEN BIEX NISTQARRU L-FIDI
ADD TO CART
Awtur: Laura Cenci - Walter Lobina
Kategorija: Fidi
Numru ISBN: 978-99957-3-070-3
Format: Qoxra rabta
Qjies: 210x148mm
Paġni: 112
Sena: 2018
Prezz: €3.50

Dwar dan il-ktieb:

Dawn il-paġni huma bħal bieb miftuħ li juri l-ġmiel taċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika u l-qawwa tat-tweġiba ta’ fidi ta’ kull min jemmen, espressa fil-kelma sempliċi u qawwija fl-istess ħin, “Ammen”, jiena nemmen!
Preżentazzjoni

1. Imlibbsa bl-ISEM ta’ Alla
2. Nitolbu maħfra
3. Nagħmlu festa lil Alla
4. Noqogħdu flimkien quddiem Alla
5. Nemmnu f’Alla
6. Tinterċedi quddiem Alla
7. Noffru lilna nfusna lil Alla
8. Tagħti glorja lil Alla
9. Tgħix ix-Shalom
10. Tibqa’ magħqud ma’ Alla
11. Nagħmlu l-frott
12. Inħabbru l-għeġubijiet ta’ Alla

Konklużjoni
Back to content